Afmelden Sponsorbijeenkomst 12/13 september 2020

Het bestuur van de SKS heeft helaas moeten besluiten dat de jubileumwedstrijden op 12 en 13 september verplaatst worden naar 2021. Dit besluit is genomen vanwege de opleving van het coronavirus en de daarmee samenhangende maatregelen.

Mocht het gewijzigde programma niet meer in uw agenda passen, dan horen wij dit graag. Dit kan door u hier af te melden. Bij geen gehoor gaan we er vanuit dat u op 12 september aanwezig bent.