Bestuurswijziging

In ons bestuur zijn dit jaar een paar wijzigingen gekomen. Na 5 jaar geeft Arie de Jong de voorzittershamer over aan vicevoorzitter Boyd Vervat. Arie blijft bestuurslid en neemt de taak van Boyd over.

Verder is Anita de Boer officieel toegetreden tot het bestuur. Zij is al jaren verantwoordelijk voor het secretariaat en zal dit blijven doen. Daarnaast heeft Appie Boorsma eind vorig jaar het penningmeesterschap van de helaas overleden Jan de Boer overgenomen.

Het huidige bestuur ziet er dus als volgt uit:

Voorzitter
Boyd Vervat (Bolsward)

Vicevoorzitter
Arie de Jong (Nes)

Penningmeester
Appie Boorsma (Heerenveen)

Marketing en pr
Arie de Jong (Nes)
Hermanna Kuiper-Herrema (Heerenveen)

Bestuurslid/eigenaar
Eildert Meeter (Akkrum)

Zeil technische zaken
Appie Boorsma (Heerenveen)

Secretariaat
Anita de Boer-Riemsma
Gertina de Jong-van der Pas