Waarom deze Stichting?

  • Verder profileren van SKS;
  • Professionalisering skûtsjesilen;
  • Specifiek financieel ondersteunen Eildert Sietez Skûtsje;
  • Gezellig netwerk creëren van skûtsjefans en ondernemers (en particulieren).

Doel van de Stichting:

  • Het sponsoren van het wedstrijdskûtsje genaamd “Eildert Sietez”, opdat dit skûtsje in optimale staat kan meedoen aan de jaarlijkse SKS skûtsjecompetitie;
  • Het aan betrokken personen, deelnemers en sponsors bieden van gezelligheid en sfeer welke samenhangt met de oud Friese traditie van het skûtsjesilen, mede in het kader van zakelijke belangen van genoemde categorieën van personen;
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe.