De bemanning van het Eildert Sietez Skûtsje (Akkrummer Skûtsje)  2023:

 

Schipper

Pieter Meeter

Fok / voordek

Hylke Talsma
Oene Popma
Piebe Brouwer

Hals / lier

Andries Brouwer
Riemer Dijkstra

Zwaarden

René Alma
Jouke Bos

Grootzeil

Richard Koehoorn
Durk Schouwstra
Johannes Tichelaar

Peiler

Rens Tichelaar