De bemanning Eildert Sietez Skûtsje:

Schipper

Pieter Meeter

Fok

Oene Popma
Sander Meeter

Voordek

Jan-Sjouke van der Heide

Hals / lier

Hans Boorsma
Riemer Dijkstra

Zwaard

Johannes Tichelaar
Eduard van der Hoek

Grootzeil

Richard Koehoorn
Durk Schouwstra
Andries Brouwer

Peiler

Rene Alma

Uitkijk

Tom Otte

Even een gezicht bij de namen.