De bemanning Eildert Sietez Skûtsje 2019:

Schipper

Pieter Meeter

Fok

Oene Popma
Sander Meeter

Voordek

Andries Brouwer

Hals / lier

Willem Postma
Riemer Dijkstra

Zwaard

René Alma
Eduard van der Hoek

Grootzeil

Richard Koehoorn
Durk Schouwstra
Johannes Tichelaar

Peiler

Rens Tichelaar

Uitkijk

Tom Otte