De bemanning van het Eildert Sietez Skûtsje (Akkrumer Skûtsje)  2021:

 

Schipper

Pieter Meeter

Adviseur

Tom Otte

Fok

Hylke Talsma
Andries Brouwer
Sander Meeter

Voordek / uitkijk

Christiaan Pietersma

Hals / lier

Willem Postma
Riemer Dijkstra

Zwaarden

René Alma
Jouke Bos

Grootzeil

Richard Koehoorn
Durk Schouwstra
Johannes Tichelaar

Peiler

Rens Tichelaar