Donateurs

U kunt uw donateurschap kenbaar maken door een bedrag van minimaal € 25,- over te maken naar bankrekeningnummer: IBAN NL81RABO0308730003 t.n.v. Stichting Eildert Sietez te Lemmer o.v.v. uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres en Donateurschap 2019. Uw naam zal na overmaking toegevoegd worden aan het overzicht op deze site.

Als u nog vragen heeft dan kunt altijd contact met ons opnemen op 0514 – 56 99 00. We nemen dan spoedig contact met u op.