Het bestuur

Samenstelling bestuur Stichting:

Voorzitter

Boyd Vervat (Bolsward)

Vicevoorzitter

Arie de Jong (Nes)

Penningmeester

Appie Boorsma (Heerenveen)

Marketing en pr

Arie de Jong (Nes)
Hermanna Kuiper-Herrema (Heerenveen)

Bestuurslid/eigenaar

Eildert Meeter (Akkrum)

Zeil technische zaken

Appie Boorsma (Heerenveen)

Secretariaat

Anita de Boer-Riemsma
Gertina de Jong-van der Pas