Pieter Meeter, schipper van ons skûtsje

Dit wordt het jaar van het Akkrummer skûtsje. Ons mooie skûtsje is zodanig aangepast, dat wij vele vierkante meters zeil erbij mogen hijsen deze zomer, namelijk 11,9 m2.  Dit hebben wij kunnen realiseren door het skûtsje te ontknikken. Ons skûtsje was de rondste van de SKS vloot. Hierdoor hadden we een korte waterlijn (wat zeer ongunstig was voor de huidige formule). Door deze aanpassing zitten we weer aan een gemiddeld zeiloppervlak en kunnen we volop de strijd aangaan met onze collega’s.

Hoe raar kan het lopen in de SKS … Zo vermelden wij in 2022 in dit voorwoord nog, dat we door de nieuwe zeilformule 12m2 moesten inleveren.. Dit kon gedeeltelijk worden voorkomen door het onderwaterschip aan te passen, de V-vorm moest terug worden gebracht naar een vlakke bodem.
De bodem werd hersteld en het inleveren van 12 m2 was toen teruggebracht naar 2,6 m2.

Grou zocht het maximale zeiloppervlak op en wij wilden niet achterblijven. Dit vergde een grote inspanning afgelopen winter, maar we zijn er klaar voor.  Spannend………

Ons team heeft voor dit jaar een kleine aanpassing ondergaan, Andries Brouwer stopt bij het Akkrummer skûtsje en Willem Postma (hals /lier) komt ons team weer versterken na een sabbatical, vanwege de prachtige gezinsuitbreiding.

De nieuwkomers zijn Foppe Slotegraaf (technische ondersteuner) en Arnoud Aardema (midden dek)

Bemanning 2024:

Voordek:                                   Oene Popma,  Hylke Talsma, Piebe Brouwer

Midden dek:                              Riemer Dijkstra, Willem Postma en Arnoud Aardema

Peiler:                                       Rens Tichelaar

Zwaarden:                                René Alma,  Jouke Bos

Grootzeil :                                 Richard Koehoorn, Durk Schouwstra, Johannes Tichelaar

Schipper:                                  Pieter Meeter

Technische ondersteuner:       Foppe Slotegraaf

We zullen begin mei met de nieuwe tuigage gaan trainen en dan kunnen we tevens het schip gaan uit trimmen.
Het is belangrijk dat we met veel plezier en inzet het skûtsje weer over het water laten glijden.

Ik ben zeer trots op de bemanning van het Akkrummer skûtsje. Mede om het feit dat ze kunnen en willen deelnemen aan deze mooie Friese traditie.

Het zou geweldig zijn dat er vanuit de SKS meer aandacht aan de deelname van de  bemanningsleden besteed gaat worden. Het is in deze tijd moeilijk om tijd en geld vrij te maken voor een sport als deze en dat maakt het werven van nieuwe bemanningsleden lastig.

Ik hoop samen met jullie op een geweldig mooi, sportief, zonnig, winderig SKS 2024 en hopelijk zien we jullie vaak juichen voor het Akkrummer skûtsje.

Ik zou zeggen, kop ervoor en knallen !!!

Groet Pieter Meeter