Pieter Meeter, schipper van ons skûtsje

Schipper Pieter Meeter - Skutsje Meeter

Welkom op de website van de Stichting Eildert Sietez Skûtsje
Deze website is bedoeld om meer achtergrondinformatie over het Akkrumer Skûtsje te geven en om onze sponsors de gelegenheid te bieden zichzelf te presenteren.

Geachte sponsors, fans en een ieder die het Akkrumer Skûtsje een warm hart toewenst.

Het wordt weer tijd dat er gezeild gaat worden, na twee beroerde jaren waarin er heel veel niet kon wordt het tijd om nu te gaan kijken wat wel kan.
Iets wat wel kan en moet is het zeilen. Een prachtige buitenactiviteit, waarin we weer heerlijk kunnen strijden om het befaamde zilveren skûtsje.

Er is een grote verandering doorgevoerd in de afgelopen twee jaar, een nieuwe zeilformule.
Deze formule valt uiterst slecht uit, voor het Akkrumer Skûtsje en de consequentie is dat Akkrum veel zeil moet inleveren.

Zonder aanpassingen aan het schip zouden we uitkomen op een totale oppervlakte zeil/fok van 151,5 m2, bijna 12,5m2 inleveren.
Dit houd in dat we met een reef in zeil en reef in de fok moeten meedoen met de wedstrijden, kansloos.

 We hebben ons probleem voorgelegd aan Andre Hoek van Hoekdesign, ze hebben zich er zwaar in moeten verdiepen en zijn met een oplossing gekomen.
Het onderwaterschip moest worden aangepast, een dure en grote operatie.

Silicone antifouling eraf, plamuur eraf, spanten doorhalen en terug drukken ( vlak wordt hierdoor weer vlakker), opnieuw plamuren, antifouling van siliconen er weer onder.

Dit alles hebben we deze winter uitgevoerd en eind maart is het skûtsje opnieuw gemeten en gescand.
De uitslag laat nog even op zich wachten en is op moment van schrijven nog niet bekend.
Dat er ingeleverd moet worden is niet te vermijden, we hopen dat de schade minimaal is.

Met de voorjaarsbijeenkomst op 19 mei komen we hierop terug.

 

Ik wil in ieder geval mijn bemanning nog even aan jullie voorstellen die in 2022 bij mij zeilen:

Oene Popma                                        fok

Sander Meeter                                     fok

Andries Brouwer                                  voordek

Christiaan Pietersma                           voordek

Willem Postma                                    hals / lier

Riemer Dijkstra                                   hals / lier

Rens Tichelaar                                   peiler

Rene alma                                         zwaard

Jouke Bos                                         zwaard

Richard koehoorn                             grootzeil

Durk schouwstra                               grootzeil

Johannes tichelaar                           grootzeil

Tom Otte                                           uitkijk/advies

Pieter Meeter                                    schipper

  

Met vriendelijke groet,
Pieter Meeter